skip navigation

Alumni

Christen Inman - Northwestern University

Sydney Buchel - Baker University

Haley Connelly - University of Texas at Dallas

Brittany Bigott - University of St. Thomas

Ashley Shaw - University of Texas at Dallas

Kayleigh Popkowski - Concordia University

Jana Tucker - Trinity University

Jade Johnson - University of Texas Arlington